เนื้อเพลง ไผว่าน้องเจ้าชู้ – กระแต อาร์สยาม


เนื้อเพลง: ไผว่าน้องเจ้าชู้
ศิลปิน: กระแต อาร์สยาม
อัลบั้ม: ของขวัญจากสาวแต

ไผว่าน้องเจ้าชู้ เปิ้นบ่ฮู้ความจริง
น้องเป๋นแม่ญิง มีแต่เสียหาย
บ่เกยมีแฟน ควงแขนป้อจาย
ตี้หันเป๋นอ้าย บ่ใจ้แฟนกั๋น

คนขาว คนดำ ผมยาว ผมสั้น
เพื่อน เพื่อนตึงนั้น อู้กั๋นบ่ดาย
ว่าฮื้อเสียหาย ตั๋วน้องก่ออายจาวบ้าน

ไผว่าน้องเจ้าชู้ น้องชอบอู้บ่ดาย
บ่ได้เสียหาย อู้ก๋านอู้งาน
อู้โทรศัพท์ เปื้อนฝูงตึงนั้น
มาใส่ความกั๋น ว่าอู้ป้อจาย
ป๊ะคนฮู้จัก ส่งยิ้มทักทาย
บ่เกยใจง่าย เล่นหูเล่นต๋า
หยังมานินทา กึ๊ดแล้วมันน่าน้อยใจ๋

ป้อจายปากนัก มือไม้มันคัน
ระวังสักวัน จะโดนลูกกุย
ป้อจายปากนัก มือไม้มันคัน
ระวังสักวัน จะโดนก้านคอ
อ้ายจะอู้แหมก่อ

ไผบ่ลองบ่ฮู้ เข้ามาดูหัวใจ๋
ลองผ่อตางใน หื้อเต๋มสองต๋า
กำอู้มากมาย ว่าหื้อน้องหลายหน้า
บ่แม่นเลยหนา น้องฮักเดียวใจ๋เดียว
ถามแม่พ่อเต๊อะ บ่มีไผเกี่ยว
อยู่ตั๋วคนเดียว ตึงแต่งตึงย่อง
ลองอู้ลองมอง แล้วจะหันข้างใน

ป้อจายปากนัก มือไม้มันคัน
ระวังสักวัน จะโดนลูกกุย
ป้อจายปากนัก มือไม้มันคัน
ระวังสักวัน จะโดนก้านคอ
อ้ายจะอู้แหมก่อ

ไผบ่ลองบ่ฮู้ เข้ามาดูหัวใจ๋
ลองผ่อตางใน หื้อเต๋มสองต๋า
กำอู้มากมาย ว่าหื้อน้องหลายหน้า
บ่แม่นเลยหนา น้องฮักเดียวใจ๋เดียว
ถามแม่พ่อเต๊อะ บ่มีไผเกี่ยว
อยู่ตั๋วคนเดียว ตึงแต่งตึงย่อง
ลองอู้ลองมอง แล้วจะหันข้างใน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *