เนื้อเพลง มอง – สุรพล สมบัติเจริญ


เนื้อเพลง: มอง
ศิลปิน: สุรพล สมบัติเจริญ
อัลบั้ม: 

มองเธอสาวเธอสวย ฉันจึงได้มอง
หากเธอไม่สวย ฉันจะไม่มอง
หากเธอไม่แจ่ม ฉันจะไม่จ้อง
ฉันจะไม่มอง ให้หัวใจเต้น

พักตร์เธอสวยแจ่ม ดั่งจันทร์เพ็ญ
ฉันแทบช็อคตาย เพราะใจเต้น
ถ้าหากไม่เห็น ฉันคงไม่มอง
ไม่มอง มองเธอ

เธอสวยน่ารัก ฉันจึงได้มอง
ต่อให้เทวีที่อยู่บนฟ้า ต่อให้สีดาก็ยังเป็นสอง
ต่อให้ไซซีที่โลกยกย่อง ถ้าเจอะกันสองต่อสอง
ฉันว่าพระอินทร์ ยังต้องมองเธอ

มองเธอสาวเธอสวย ฉันจึงได้มอง
หากเธอไม่สวย ฉันจะไม่มอง
หากเธอไม่แจ่ม ฉันจะไม่จ้อง
ฉันจะไม่มอง ให้หัวใจเต้น

พักตร์เธอสวยแจ่ม ดั่งจันทร์เพ็ญ
ฉันแทบช็อคตาย เพราะใจเต้น
ถ้าหากไม่เห็น ฉันคงไม่มอง
ไม่มอง มองเธอ

เธอสวยน่ารัก ฉันจึงได้มอง
ต่อให้เทวีที่อยู่บนฟ้า ต่อให้สีดาก็ยังเป็นสอง
ต่อให้ไซซีที่โลกยกย่อง ถ้าเจอะกันสองต่อสอง
ฉันว่าพระอินท ร์ยังต้องมองเธอ

มองเธอสาวเธอสวย ฉันจึงได้มอง
หากเธอไม่สวย ฉันจะไม่มอง
หากเธอไม่แจ่ม ฉันจะไม่จ้อง
ฉันจะไม่มอง ให้หัวใจเต้น

พักตร์เธอสวยแจ่ม ดังจันทร์เพ็ญ
ฉันแทบช็อคตาย เพราะใจเต้น
ถ้าหากไม่เห็น ฉันคงไม่มอง
ไม่มอง มองเธอ

เธอสวยน่ารัก ฉันจึงได้มอง
ต่อให้เทวีที่อยู่บนฟ้า ต่อให้สีดาก็ยังเป็นสอง
ต่อให้ไซซีที่โลกยกย่อง ถ้าเจอะกันสองต่อสอง
ฉันว่าพระอินทร์ ยังต้องมองเธอ.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *