เนื้อเพลง แด่แม่ – ก๊อท จักรพันธ์


เนื้อเพลง: แด่แม่
ศิลปิน: ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ
อัลบั้ม: ลูกทุ่งไทยแลนด์ 1 (รักคุณยิ่งกว่าใคร)

แม่มีพระคุณ อุ่นในหัวใจ
โลกนี้ไม่มีแล้วใคร เหมือนดังแม่
ความรักใครไหนที่ว่าแน่
ยังไม่เที่ยงแท้ รักของแม่เสมือนทอง

แม่มีน้ำใจใหญ่เกินนที
เปี่ยมขลัง ด้วยความหวังดี ล้นเต็มห้อง
อันทุกข์ภัย ไหนจะมาต้อง
ทรวงแม่กั้นผอง ทุกข์ภัยมิให้บีฑา

แผ่นดิน ยังมีถึงที่สิ้นสุด
มหาสมุทร ยังมีฝั่งกักขังคงคา
อันพระคุณแม่ ประดุจดังห้วงเวหา
ไม่มีขอบฟ้า เขตสวรรค์ กั้นรักจากแม่

แม่คือพระพรหม อุดมพระคุณ
เสมือนร่มโพธิ์ค้ำจุน หนุนนำเผื่อแผ่
คุณของใคร ไหนเกินคุณแม่
บริสุทธิ์เที่ยงแท้ รักแม่ต้องกตัญญู

แม่คือพระพรหม อุดมพระคุณ
เสมือนร่มโพธิ์ค้ำจุน หนุนนำเผื่อแผ่
คุณของใคร ไหนเกินคุณแม่
บริสุทธิ์เที่ยงแท้ รักแม่ต้องกตัญญู

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *