เนื้อเพลง ทนดูไม่ได้ – เท่ห์ อุเทน


เนื้อเพลง: ทนดูไม่ได้
ศิลปิน: เท่ห์ อุเทน
อัลบั้ม: เท่ห์ สุดยอด 18 เพลงฮิต

ก่อนใจฉัน นั้นรักเธอยิ่งสิ่งใด
ผิดเพียงไหน มิเคยเคืองโกรธซักที
แต่มาครั้งนี้ห้ามใจ ไว้ไม่ไหวจริงจริง
เลือดในกายร้อนพุ่ง เป็นควันพล่านออกมา

เจอะตำตา เห็นชัดเจนและโป่รงใส
เธอคู่เคียงใคร ก้าวเดินไปต่อหน้าตา
สุดจะทนดูเธอหยามใจ กันพลันรีบเดินเลี่ยงมา
ครั้งนี้ตำตา และสุดจะตำใจที่สุดเลย

วันหนึ่งหรอกหนาแล้วจะรู้สึก แล้วเธอจะรู้สึก
วันใดเธอ เดินทางพลาดไป
เจ็บปวดใจใคร จะดูแลและสนใจ
จะโกรธจะแค้นเธอสักเท่าไหร่ ก็ทำใจไม่ได้
เธอจะเป็นจะตายทั้งคน ทนดูไม่ได้

ก่อนใจฉัน นั้นรักเธอยิ่งสิ่งใด
ผิดเพียงไหน มิเคยเคืองโกรธซักที
แต่มาครั้งนี้ห้ามใจ ไว้ไม่ไหวจริงจริง
เลือดในกายร้อนพุ่ง เป็นควันพล่านออกมา

เจอะตำตา เห็นชัดเจนและโป่รงใส
เธอคู่เคียงใคร ก้าวเดินไปต่อหน้าตา
สุดจะทนดูเธอหยามใจกัน พลันรีบเดินเลี่ยงมา
ครั้งนี้ตำตา และสุดจะตำใจที่สุดเลย

วันหนึ่งหรอกหนาแล้วจะรู้สึก แล้วเธอจะรู้สึก
วันใดเธอเดิน ทางพลาดไป
เจ็บปวดใจใคร จะดูแลและสนใจ
จะโกรธจะแค้นเธอสักเท่าไหร่ ก็ทำใจไม่ได้
เธอจะเป็นจะตายทั้งคน ทนดูไม่ได้

วันหนึ่งหรอกหนาแล้วจะรู้สึก แล้วเธอจะรู้สึก
วันใดเธอเดิน ทางพลาดไป
เจ็บปวดใจใคร จะดูแลและสนใจ
จะโกรธจะแค้นเธอสักเท่าไหร่ ก็ทำใจไม่ได้
เธอจะเป็นจะตายทั้งคน ทนดูไม่ได้

วันหนึ่งหรอกหนาแล้วจะรู้สึก แล้วเธอจะรู้สึก
วันใดเธอเดิน ทางพลาดไป
เจ็บปวดใจใคร จะดูแลและสนใจ
จะโกรธจะแค้นเธอสักเท่าไหร่ ก็ทำใจไม่ได้
เธอจะเป็นจะตายทั้งคน ทนดูไม่ได้

จะโกรธจะแค้นเธอสักเท่าไหร่ ก็ทำใจไม่ได้
เธอจะเป็นจะตายทั้งคน ทนดูไม่ได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *