เนื้อเพลง กล่อม – พุ่มพวง ดวงจันทร์


เนื้อเพลง: กล่อม
ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์
อัลบั้ม: กล่อม

ลูกเอ๋ยนอนเถิดนอนเสียเจ้า
ยังอ่อนยังเยาว์ ขวัญเจ้าดวงจิตแม่เอย
ห่วงจริงแม่ไม่ทิ้งไปเลย
นอนเสียเอย ตื่นได้เชยชมกัน

ฟังกล่อม ฟังเถิดจอมขวัญ
ฟังแม่รำพันให้สวรรค์คุ้มครองเจ้า
ทวยเทพครองป่าครองเขา
ลูกยังอ่อนเยาว์โปรดเฝ้าดูแล

หลับเสียดวงหทัยของแม่
แม่อยู่ดูแล ขวัญแม่นอนเถิดลูกนอน
ลูกเอยแม่เฉลยคำพร
บุญครั้งก่อนแม่เคยทำมา

ขอให้บุญช่วยรักษา
วอนไหว้บูชาให้ฟากฟ้ามาปกป้อง
คุ้มเหตุครองภัยเภททั้งผอง
เทพเจ้าครองปกป้องดวงใจ

หลับเสียดวงหทัยของแม่
แม่อยู่ดูแล ขวัญแม่นอนเถิดลูกนอน
ลูกเอยแม่เฉลยคำพร
บุญครั้งก่อนแม่เคยทำมา

ขอให้บุญช่วยรักษา
วอนไหว้บูชาให้ฟากฟ้ามาปกป้อง
คุ้มเหตุครองภัยเภททั้งผอง
เทพเจ้าครองปกป้องดวงใจ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *