เนื้อเพลง ครูบนดอย – ฝน ธนสุนทร


เนื้อเพลง: ครูบนดอย
ศิลปิน: ฝน ธนสุนทร
อัลบั้ม: แก้วตาดวงใจ 3

หวีดหวิววังเวงเพลงแห่งพนา
ซึ่งอยู่บนดอยเสียดฟ้า ยากหาผู้ใดกรายกล้ำ
เด็กตัวน้อยน้อย คอยแสงแห่งอารยธรรม
เพื่อส่องเจือจุนหนุนนำ ให้ความรู้ศิวิไลซ์

ดั่งแสงเรืองรองที่ส่องนภา
ถึงจะไกลสูงเทียมฟ้า ความรักเมตตาพาใกล้
ท่ามกลางเด็กน้อย ภาพครูบนดอยซึ้งใจ
อุ้มโอบส่องชีวิตใหม่ เสริมค่าคนไทยเทียมกัน

ครูบนดอยดุจแสงหิ่งห้อยกลางป่า
ขจัดความมืดนานา สร้างเสริมปัญญาคงมั่น
ศรัทธาหน้าที่ พร้อมพลีสุขสารพัน
เขาอยู่อย่างผู้สร้างสรรค์ สมคำของครูผู้ให้

จากแสงเลือนรางระหว่างยอดดอย
เริ่มส่องประกายใหญ่น้อย ความรู้เรื่องดอยน้อยใหญ่
แต่ครูบนดอย ผู้คอยสร้างสรรค์ชาติไทย
ยังต้องลำเค็ญเข็ญใจ ขอได้อุ้มชูครูดอย

จากแสงเลือนรางระหว่างยอดดอย
เริ่มส่องประกายใหญ่น้อย ความรู้เรื่องดอยน้อยใหญ่
แต่ครูบนดอย ผู้คอยสร้างสรรค์ชาติไทย
ยังต้องลำเค็ญเข็ญใจ ขอได้อุ้มชูครูดอย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *