เนื้อเพลง ช้าง – แช่ม แช่มรัมย์


เนื้อเพลง: ช้าง
ศิลปิน: แช่ม แช่มรัมย์
อัลบั้ม: แช่ม แช่มรัมย์

ช้างเล็กช้างน้อยก็เป็นช้าง จะอยู่ตามป่าเขาหรือตึกสูง
ข้างถนนหนทางกลางป่ากรุง
หรือลุยป่าฝ่าทุ่ง ก็ช้างเหมือนกัน ช้างช้าง ช้างช้าง

ดุ่มเดินมาไกลแสนไกล หวนคิดอาลัยขุนเขา
ป่าเขียวบ้านช้างเคยเนา ถูกคน โค่นล้มลงเตียน

ช่วยคนลากไม้ลากซุง ช่วยคนทำมาค้าขาย
ป่าเขียวบ้านช้างหายไป เป็นบ้านคน มากมาย
เป็นบ้านคนช้างทนไม่ไหว มันร้อนเป็นไฟ

ช้างเล็กช้างน้อยก็เป็นช้าง จะอยู่ตามป่าเขาหรือตึกสูง
ข้างถนนหนทางกลางป่ากรุง
หรือลุยป่าฝ่ายทุ่งก็ช้างเหมือนกัน ช้างช้าง ช้างช้าง

เข้าเมืองหาเงินเลี้ยงคน ให้พรคนล้อท้องช้าง
ช้างอยากเดินลอดท้องคน ขอพรจากคนให้ช้าง
ให้ช่างมีป่าเขาบ้านเดิม

ดุ่มเดินมาไกลแสนไกล หวนคิดอาลัยขุนเขา
ป่าเขียวบ้านช้างเคยเนา ถูกคนโค่นล้มลงเตียน

เข้าเมืองหาเงินเลี้ยงคน ให้พรคนล้อท้องช้าง
ช้างอยากเดินลอดท้องคน ขอพรจากคนให้ช้าง
ให้ช่างมีป่าเขาบ้านเดิม

ช้างขอคืน ป่าเขียว บ้านเดิม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *