เนื้อเพลง หญ้าริมทาง – แช่ม แช่มรัมย์


เนื้อเพลง: หญ้าริมทาง
ศิลปิน: แช่ม แช่มรัมย์
อัลบั้ม: แช่ม แช่มรัมย์

เกิดจนตายอยู่ริมข้างทาง
คนเรียกขาน ว่าเป็นหญ้าริมทาง
เป็นหรือตาย ก็อยู่ริมข้างทาง
ไม่เคยมีใครรดน้ำพรวนดิน

ยามฝนพรำ ก็งอกงามสวยดี
มีมากเกิน เขาก็ถางทิ้งไป
ยามแล้งแห้งก็ถูกรุมสุมไฟ
คือความเป็นไป ของหญ้าริมทาง

มีอยู่ซักเท่าไหร่ ที่หัวใจชอกช้ำกล่ำกลืน
มีเป็นแสนหมื่น ต้องฝืนต่อโชคชะตา
ชีวิตคนจนจน ติดดินก็ต้องกินน้ำตา
เหมือนเป็นซังหญ้า ร่วมโลกก็แต่ลมหายใจ ไร้ราคา

เกิดจนตายอยู่ริมข้างทาง
คนเรียกขาน ว่าเป็นหญ้าริมทาง
เป็นหรือตาย ก็อยู่ริมข้างทาง
ไม่เคยมีใคร รดน้ำพรวนดิน

ยามฝนพรำก็งอกงามสวยดี
มีมากเกิน เขาก็ถางทิ้งไป
ยามแล้งแห้งก็ถูกรุมสุมไฟ
คือความเป็นไป ของหญ้าริมทาง

มีอยู่ซักเท่าไหร่ ที่หัวใจชอกช้ำกล่ำกลืน
มีเป็นแสนหมื่น ต้องฝืนต่อโชคชะตา
ชีวิตคนจนจน ติดดินก็ต้องกินน้ำตา
เหมือนเป็นซังหญ้า ร่วมโลกก็แต่ลมหายใจไร้ราคา

มีอยู่ซักเท่าไหร่ ที่หัวใจชอกช้ำกล่ำกลืน
มีกี่แสนหมื่น ต้องฝืนต่อโชคชะตา
ชีวิตคนจนจน ติดดินก็ต้องกินน้ำตา
เหมือนเป็นซังหญ้า ร่วมโลกก็แต่ลมหายใจไร้ราคา

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *