เนื้อเพลง มดแดงเฝ้าบักม่วง – วงทอแสง


เนื้อเพลง: มดแดงเฝ้าบักม่วง
ศิลปิน: วงทอแสง
อัลบั้ม: Single

คอยแต่เฝ้า คอยแต่มอง เฝ้าถนอม บ่เคยตอม บ่เคยเด็ด บ่เคยลอง
ความงามและความหอม ฮักหลายเก็บไว้รอมื้อเหิ่มสุข
คอยส่งข้าว คอยส่งน้ำ คอยไปถาม ว่าเป็นสุขหรือจั่งได๋
ส่อยอิหยัง นางได้บ่ โทรหายามป่วยไข้ ให้น้องดูแลเจ้าของแหน่

ผ่านมาหลายปี กะยังเฮ็ดอยู่คือเก่า
บ่เคยบอกความในใจให้นางได้ฮู้
ที่นางคิดฮักเฮาเป็นหมู่ แต่เฮาคิดไปหลายกว่านั้น
จนแล้วมื้อหนึ่งนางมาบอกลา

เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงกลางเอิ้กไหม้
เสียงหัวใจกะหยุด มันเหมิดแฮงสิเต้น
ล้มลงทั้งยืนโตแข็งเก่เต่ บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งได๋หลูโดนเจ้าของ
เขาเอานางไปลองทั้งความสุขความหวาน
ความโง่หรือความบ้าบ่มนางไว้ตั้งนาน
บ่ได้บอกฮัก บ่ได้บอกฮักจั๊กคำ
ถนอมไว้ว่าแม่นไข่ในหิน ยุงบ่ไต่ไฮบ่ให้ตอม
สุดท้ายเขาเด็ดเธอไปลิ้มลอง คนเฝ้าบ่ได้กิน

คอยแต่เฝ้า คอยแต่มอง เฝ้าถนอม บ่เคยตอม บ่เคยเด็ด บ่เคยลอง
ความงามและความหอม ฮักหลายเก็บไว้รอมื้อเหิ่มสุข
คอยส่งข้าว คอยส่งน้ำ คอยไปถาม ว่าเป็นสุขหรือจั่งได๋
ส่อยอิหยัง นางได้บ่ โทรหายามป่วยไข้ ให้น้องดูแลเจ้าของแหน่

ผ่านมาหลายปี กะยังเฮ็ดอยู่คือเก่า
บ่เคยบอกความในใจให้นางได้ฮู้
ที่นางคิดฮักเฮาเป็นหมู่ แต่เฮาคิดไปหลายกว่านั้น
จนแล้วมื้อหนึ่งนางมาบอกลา

เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงกลางเอิ้กไหม้
เสียงหัวใจกะหยุด มันเหมิดแฮงสิเต้น
ล้มลงทั้งยืนโตแข็งเก่เต่ บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งได๋หลูโดนเจ้าของ
เขาเอานางไปลองทั้งความสุขความหวาน
ความโง่หรือความบ้าบ่มนางไว้ตั้งนาน
บ่ได้บอกฮัก บ่ได้บอกฮักจั๊กคำ
ถนอมไว้ว่าแม่นไข่ในหิน ยุงบ่ไต่ไฮบ่ให้ตอม
สุดท้ายเขาเด็ดเธอไปลิ้มลอง คนเฝ้าบ่ได้กิน

เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงกลางเอิ้กไหม้
เสียงหัวใจกะหยุด มันเหมิดแฮงสิเต้น
ล้มลงทั้งยืนโตแข็งเก่เต่ บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งได๋หลูโดนเจ้าของ
เขาเอานางไปลองทั้งความสุขความหวาน
ความโง่หรือความบ้าบ่มนางไว้ตั้งนาน
บ่ได้บอกฮัก บ่ได้บอกฮักจั๊กคำ
ถนอมไว้ว่าแม่นไข่ในหิน ยุงบ่ไต่ไฮบ่ให้ตอม
สุดท้ายเขาเด็ดเธอไปลิ้มลอง คนเฝ้าบ่ได้กิน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *