เนื้อเพลง พระเทพ ทรงบุญ – คัฑลียา มารศรี


เนื้อเพลง: พระเทพ ทรงบุญ
ศิลปิน: คัฑลียา มารศรี (ชื่อเดิม คัทลียา มารศรี และ แคทลียา มารศรี)
อัลบั้ม: Single

เจริญลาภ เจริญยศ เจริญวัย
เจริญใน บุญบารมีเลิศล้ำ
สมเด็จพระเทพที่ฟ้า ส่งมาช่วยนำ
เจริญรอยธรรม เจริญรอยไทย

ด้านกวีศรีประชา ข้าบาทไพร่ฟ้า
เทิดพระปรีชาทั่วไป
ร้อยกรองบทกลอน ซึ้งซ่อนงานศิลป์ของไทย
แหละเป็นหลักชัย ของนักเพลงสยาม

เอาใจร่วม มารวมร้อยเป็นเกลียวกลม
ทอแทนพรม ปูรองลาดพระบาทตาม
แล้วโปรยไม้ดอกหมื่นสี
ที่พรมลาดงาม บูชาในนามนักเพลงทุกคน

เมื่อพระเทพสถิตใน
ขอให้ปวงภัย จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น
ด้วยแรงบุญญา ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน
โปรดบันดาลดล ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

เอาใจร่วม มารวมร้อยเป็นเกลียวกลม
ทอแทนพรม ปูรองลาดพระบาทตาม
แล้วโปรยไม้ดอกหมื่นสี
ที่พรมลาดงาม บูชาในนามนักเพลงทุกคน

เมื่อพระเทพสถิตใน
ขอให้ปวงภัย จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น
ด้วยแรงบุญญา ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน
โปรดบันดาลดล ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *